Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Zahvale podpornikom ITF-a v Washingtonu in New Yorku

04.02.2005

Uspešen obisk predstavnikov ITF v ZDA


ZAHVALE PODPORNIKOM ITF-A V WASHINGTONU IN NEW YORKU

ZDA bodo tudi v prihodnje podpirale aktivnosti ITF-a na podro?ju razminiranja.

 

(New York, 4. februar 2005) Predstavnika Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF), direktor Dorijan Marši? in njegov namestnik Goran Ga?nik, sta te dni na obisku v Združenih državah Amerike. V Washingtonu sta v State Departmentu opravila razgovore o sodelovanju fundacije z ZDA v letu 2005 ter se sestala z nekaterimi kongresniki in senatorji. Obiskala sta tudi sedež Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku, kjer sta podelila posebno priznanje Martinu Barberju, direktorju agencije OZN za razminiranje (UN Mine Action Service). Martin Barber je bil vse od ustanovitve fundacije v letu 1998 velik podpornik njenemu delovanju na obmo?ju JV Evrope in je pomembno prispeval k uspešnosti skupnih projektov ITF-a in OZN.

 

Predstavnika ITF-a sta v Washingtonu predstavila dejavnost fundacije posameznim kongresnikom in senatorjem, ki so že do sedaj izkazali veliko podporo delu fundacije. Posebno dobrodošlico in vnovi?no podporo za donacijo v letu 2006 je ITF-u izrekel tudi kongresnik slovenskega rodu James L. Oberstar. Sestala sta se tudi z Richardom Kiddom, direktorjem pisarne za razorožitev ameriškega State Departmenta, s katerim sta opravila razgovore o sodelovanju z ZDA v tem letu in prihodnjih na?rtih fundacije. Pogovarjali so se tudi o že peti donaciji ZDA, namenjeni podvajanju donacij. Le-ta obsega 9,92 milijonov ameriških dolarjev in je namenjena ?iš?enju minsko onesnaženih ozemelj, rehabilitaciji žrtev min, podpori struktur za razminiranje in usposabljanju na obmo?ju JV Evrope. ZDA tako tudi v prihodnje ostajajo najpomembnejši donator ITF-a, saj so za podporo razminiranja in pomo?i žrtvam min skupno, od ustanovitve fundacije leta 1998, namenile že ve? kot 82,2 milijonov ameriških dolarjev.

Obiskala sta tudi sedež OZN v New Yorku, kjer sta podelila posebno priznanje Martinu Barberu. ITF že vse od svoje ustanovitve z misijami združenih narodov v JV Evropi na podro?ju razminiranja zelo dobro sodeluje. Veliko je k temu prispeval tudi Martin Barber, ki je od leta 1996 v Bosni in Hercegovini deloval kot namestnik odposlanca generalnega sekretarja OZN. V letu 1998 se je vrnil na sedež OZN v New York ter v zadnjem letu prevzel delovno mesto direktorja agencije OZN za razminiranje. Sodelovanje fundacije z OZN poteka predvsem v obliki razvojnih programov za vzpostavitev kapacitet in nadgradnjo strukture razminiranja v Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Skupaj z ITF je OZN izvedla tudi vrsto usposabljanj na podro?ju protiminskega delovanja. Delo fundacije pa je pomembno tudi pri udejstvovanju Slovenije kot ?lanice posebne donatorske skupine za podro?je protiminskega delovanja znotraj OZN (»UN Mine Action Support Group«).