Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

REGIONALNA DELAVNICA S PODROČJA CELOSTNE REHABILITACIJE ŽRTEV MIN

19.09.2008
Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) bo v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo Republike Slovenije v nedeljo, 21. septembra 2008 v Portorožu organizirala regionalno delavnico s podro?ja celostne rehabilitacije žrtev min in ostalih neeksplodiranih sredstev. Delavnica bo organizirana ob robu 7. mediteranskega kongresa fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki se te dni odvija v Portorožu.

Osnovni namen ITF je s pomo?jo regionalne delavnice vzpostaviti skupino rehabilitacijskih strokovnjakov s podro?ja JV Evrope, ki bo nudila strokovno pomo? ter usposabljanja v državah prejemnicah pomo?i s strani ITF. Na podro?ju celostne rehabilitacije žrtev min ITF uspešno sodeluje z IRRS že od ustanovitve v letu 1998, kjer je bilo do danes rehabilitiranih že preko 800 žrtev min in izvedeno vrsta usposabljanj za preko 400 strokovnjakov s podro?ja rehabilitacije žrtev min iz JV Evrope in Zakavkazja. Predvsem usposabljanja so pomemben faktor pri vzpostavitvi nacionalnih sistemov rehabilitacije in pomo?i žrtev min v minsko onesnaženih državah. ITF cilj je namre? vzpostaviti uspešen in u?inkovit sistem rehabilitacije žrtev min, ki naj bi bil dostopen vsem žrtvam min v mati?ni državi.  Poleg fizi?ne rehabilitacije žrtev min ITF podpira tudi razli?ne programe, ki nudijo psiho-socialno in ekonomsko pomo? žrtvam min, in jih tako pripravijo na uspešno vklju?itev v vsakdanje življenje. Poleg strokovnjakov iz slovenskega IRRS se bodo delavnice udeležili še strokovnjaki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Gruzije, Makedonije, Srbije, UNMIK/Kosova, Tadžikistana ter predstavnik Mednarodnega odbora Rde?ega Križa (ICRC). Skupina strokovnjakov bo tako pomemben partner ITF pri izvajanju razli?nih usposabljanj in izmenjave izkušenj s podro?ja rehabilitacije žrtev min v državah delovanja ITF – predvsem v smeri novih strateških usmeritev ITF – tudi izven regije JV Evrope, kamor je ITF razširil svoje delovanje  (Zakavkazje, Centralna Azija, Libanon, Kolumbija in Jordanija). <BR>Kljub vsemu, pa za ITF osnovni cilj delovanja še vedno ostaja regija JV Evrope, ki spada med najbolj onesnažene regije v svetu – z grožnjo min in neeksplodiranih ubojnih sredstev se soo?a kar 3,5 milijona ljudi.