Press
@ITF_fund: ITF's Cluster Munitions Clearance Project in Sjenica, #Serbia, is closed and the area is returned to the local comm… https://t.co/ax5QXWbB8I
@ITF_fund: ITF work in Albania w/ @ALB_AID @StateDeptPM include vocational training and reintegration of ERW/UXO victims to en… https://t.co/3tC2812QqV
@ITF_fund: ITF visited Jube Sukth project site in #Albania, where hotspots clearance continues in cooperation w/ @NPAdisarm an… https://t.co/dMhrQQLObP
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!

Ponovna donacija Irske

16.12.2004

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela novo donacijo Irske v višini 115.450,00 EURO. Sporazum o donaciji sta v prostorih Veleposlaništva Irske v Ljubljani podpisala irski veleposlanik v Sloveniji, Gary Ansbro in direktor ITF, Dorijan Marši?. Nova donacija Irske je že tretja donacija ITF-u te države. Prvi dve donaciji v letu 2000 in 2003 v skupni višini ve? kot 169.400 USD sta bili prav tako kot tokratna namenjena razminiranju v Bosni in Hercegovini. 

S pomo?jo prvih dveh donacij Irske je ITF v letu 2000 o?istil ve? kot 100.000 kvadratnih metrov ozemlja in našel 45 min ter 8 NUS na podro?ju Biha?a in Pelagi?evega v BiH ter v letu 2003/2004 mehansko pripravil ve? kot 378.000 kvadratnih metrov površine, ki je bila kasneje o?iš?ena s strani entiteskih vojsk.


Bosna in Hercegovina je minsko najbolj onesnažena država v regiji JV Evrope, kjer mine še vedno predstavljajo velik destabilizacijski faktor, saj zavirajo vrnitev ljudi na njihove domove in onemogo?ajo dostop do obdelovalnih površin in infrastrukture. Mine tako v BiH še vedno zavirajo obnovo in razvoj. Prav zaradi tega ima pomo? Irske v procesu razminiranja še toliko ve?ji pomen, saj prispeva tudi k izgradnji zaupanja donatorjev do razvoja Bosne in Hercegovine, najve?je žrtve nedavnih krvavih konfliktov.