Press
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk
@ITF_fund: ITF Annual Report 2016 is out! In 2016, ITF implemented 31 projects in 18 countries and areas:… https://t.co/Aleom8ob3f

Podpisan sporazum o donaciji 15 detektorjev za iskanje min

13.05.2002

 

Mednarodna ustanova Fundacija za razminiranje in pomo>? žrtvam min (ITF) je s svojim delom, ki zajema odstranjevanje min in neeksplodiranih ubojnih sredstev ter usposabljanje makedonskih ekip za razminiranje, v Republiki Makedoniji prisotna od konca leta 2001. S ciljem vra?anja razseljenega prebivalstva na svoje domove so do meseca decembra, ko so dela zaradi vremena za?asno prekinili, o?istil že ve? kot 2.000 objektov in preko dva milijona kvadratnih metrov onesnaženih površin. Te dni pa je v R Makedonijo prispela tudi prva donacija v obliki petnajstih detektorjev in sredstev za šolanje makedonskih deminerjev, ki sta jih donirali ZDA in Evropska agencija za obnovo. Namestnik direktorja ITF-a, Goran Ga?nik se je ob tej priložnosti zbranim politi?nim predstavnikom R Slovenije in R Makedonije zahvalil za vso podporo pri delovanju in že najavil novo donacijo.

Kot rezultat dobrega sodelovanja je bilo do sredine decembra 2001, ko so bila dela razminiranja prekinjena zaradi slabih vremenskih razmer, o?iš?eno 879 hiš, 1,394 ostalih objektov ter 1,739,257 kvardratnih metrov ozemlja. Odstranjeno in uni?eno je bilo 153 neeksplodiranih ubojnih sredstev. Delo je pod okriljem ITF-a opravljalo 6 deminerskih ekip nevladnih organizacij iz BiH. S koncem marca 2002, ko so vremenski pogoji dovoljevali nadaljevanje del, je ITF aktiviral 3 ekipe za delo na podro?ju ob?ine Kumanovo. V tem ?asu je bilo že o?iš?enih 310 hiš, 331 ostalih objektov in 950,090 kvadratnih metrov ozemlja, kjer so potekali spopadi. Odstranjeno in uni?eno je bilo 21 NUS-ov.

Tiskovno konferenco, ki je sledila podpisu sporazuma o donaciji in katere so se udeležili tudi veleposlanik RS v Makedoniji, Mitja Štrukelj, Zorba Saško, vodja sektorja za Civilno zaš?ito R Makedonije in ostali visoki prestavniki ministrstva za obrambo R Makedonije, je ITF izkoristil za predstavitev svojega dela na podro?ju usposabljanja. Z aprilom 2002 se je namre? za?el tudi vzporeden program šolanja »Usposobi in opremi«. Le ta bo omogo?il enoti Civilne zaš?ite pri Makedonskem ministrstvu za obrambo neodvisno nadaljnje delo na podro?ju odstranjevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev in min. Šolanje naj bi se kon?alo predvidoma v mesecu juniju. Ekipe bo ITF v celoti usposobil in opremil s pomo?jo donacij ZDA in Evropske agencije za obnovo.