Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Nova donacija Nemčije

06.05.2004

(Ig, 06.05.2004) Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je od Zvezne republike Nem?ije prejela donacijo za leto 2004, v višini 1,7 milijona evrov. Sporazum o donaciji sta danes na Igu podpisala Nj.Eks. gospod Hans Jochen Peters, veleposlanik Zvezne republike Nem?ije v Sloveniji, in mag. Jernej Cimperšek, vršilec dolžnosti direktorja ITF-a. Tokratna donacija, že sedma zapovrstjo, je namenjena aktivnostim razminiranja v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji in ?rni gori.

 

Zvezna republika Nem?ije je v šestih letih ITF-u prispevala že ve? kot 5,35 milijonov evrov in ostaja ena najve?jih in najbolj rednih donatork fundacije. Za aktivnosti razminiranja na podro?ju Bosne in Hercegovine je tokrat namenjenih 1,2 milijona evrov, 500.000 evrov pa je Nem?ija namenila za razminiranje severnega mejnega podro?ja med Srbijo in ?rno goro ter Hrvaško. Nem?ija bo tako omogo?ila razminiranje 28 mikrolokacij v BiH ter štirih na podro?ju Srbije in ?rne gore.

 

Mag, Jernej Cimperšek, vršilec dolžnosti direktorja ITF-a, je ob podpisu sporazuma o donaciji izjavil: »Cilj ITF-a je, da so do leta 2010 ozemlja v regiji o?iš?ena do te mere, da bodo ljudje lahko normalno zaživeli v varnem okolju. Z novo podporo Nem?ije je pot do cilja še bolj utrjena, izkazano pa je tudi zaupanje v delo naše fundacije.«