Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Nesreča z eksplozijo ob izobraževanju na Ig-u pretresla Mednarodno ustanovo – fundacijo za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)

19.10.2002
Nesre?a z eksplozijo ob izobraževanju deminerjev na Igu je mo?no pretresla tudi vse zaposlene v Mednarodni ustanovi – fundaciji za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF), ki je finan?no podprla udeležbo deminerjev na šolanju. Najpomembneje je, da so bili vsi soudeleženci v nesre?i deležni pravo?asne zdravniške oskrbe in so iz bolnišnice že odpuš?eni. Ob nesre?i so, ob samih udeležencih, zagotovo najbolj prizadeti predvsem svojci žrtev, zato jim bodo v tem ?asu takoj po nesre?i v ITF-u namenili najve?jo pozornost. Prav tako je ITF že ponudil vso potrebno pomo? tudi pri ugotavljanju vzrokov za nesre?o. Odlo?itev o nadaljnjem financiranju udeležbe na izobraževanjih, bodo v ITF-u sprejeli po seznanitvi s strokovnim poro?ilom o preiskavi nesre?e. 

 

ITF financira raznovrstna izobraževanja za podporo razminiranju in pomo?i žrtvam min v JV Evropi. Izobraževalni center za zaš?ito in reševanje (ICZR) na Igu je izvajalec izobraževanj in te?ajev v ravnanju z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Do sedaj je bilo na Igu izvedenih 5 te?ajev (vklju?no z zadnjim te?ajem), v katerih je sodelovalo 78 udeležencev. 62 udeležencev je do sedaj izobraževanja uspešno zaklju?ilo. Udeleženci te?ajev so prihajali iz držav, ogroženih z minami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in sicer: Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Jugoslavije, Makedonije. Sredstva za izvajanje tovrstnih te?ajev in izobraževanj so namenjali Slovenija, Združene države Amerike, Evropska unija. ITF poleg omenjenega izobraževanja financira tudi druga izobraževanja v JV Evropi in sicer izobraževanja s podro?ja rehabilitacije žrtev min, specialnih izobraževanj za management in vodenje, izobraževanja za ?iš?enje bojiš? ter te?aje za nadzornike deminiranja.