Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

Nesreča z eksplozijo ob izobraževanju na Ig-u pretresla Mednarodno ustanovo – fundacijo za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)

19.10.2002
Nesre?a z eksplozijo ob izobraževanju deminerjev na Igu je mo?no pretresla tudi vse zaposlene v Mednarodni ustanovi – fundaciji za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF), ki je finan?no podprla udeležbo deminerjev na šolanju. Najpomembneje je, da so bili vsi soudeleženci v nesre?i deležni pravo?asne zdravniške oskrbe in so iz bolnišnice že odpuš?eni. Ob nesre?i so, ob samih udeležencih, zagotovo najbolj prizadeti predvsem svojci žrtev, zato jim bodo v tem ?asu takoj po nesre?i v ITF-u namenili najve?jo pozornost. Prav tako je ITF že ponudil vso potrebno pomo? tudi pri ugotavljanju vzrokov za nesre?o. Odlo?itev o nadaljnjem financiranju udeležbe na izobraževanjih, bodo v ITF-u sprejeli po seznanitvi s strokovnim poro?ilom o preiskavi nesre?e. 

 

ITF financira raznovrstna izobraževanja za podporo razminiranju in pomo?i žrtvam min v JV Evropi. Izobraževalni center za zaš?ito in reševanje (ICZR) na Igu je izvajalec izobraževanj in te?ajev v ravnanju z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Do sedaj je bilo na Igu izvedenih 5 te?ajev (vklju?no z zadnjim te?ajem), v katerih je sodelovalo 78 udeležencev. 62 udeležencev je do sedaj izobraževanja uspešno zaklju?ilo. Udeleženci te?ajev so prihajali iz držav, ogroženih z minami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in sicer: Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Jugoslavije, Makedonije. Sredstva za izvajanje tovrstnih te?ajev in izobraževanj so namenjali Slovenija, Združene države Amerike, Evropska unija. ITF poleg omenjenega izobraževanja financira tudi druga izobraževanja v JV Evropi in sicer izobraževanja s podro?ja rehabilitacije žrtev min, specialnih izobraževanj za management in vodenje, izobraževanja za ?iš?enje bojiš? ter te?aje za nadzornike deminiranja.