Press
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk
@ITF_fund: ITF Annual Report 2016 is out! In 2016, ITF implemented 31 projects in 18 countries and areas:… https://t.co/Aleom8ob3f
@ITF_fund: At @MZZRS for @ITF_fund Board or Advisors Session, chaired by @SeanOReganIRL. Currently on the agenda: ITF Annual R… https://t.co/XZGopAPXhx
@ITF_fund: It's always a pleasure to work with @MineActionHR! #partnerships https://t.co/hblSIGCW09
@ITF_fund: 1275 hlačnic! Hvala vsem, ki ste posodili svoje noge & @IrlEmbLjubljana in Krka, d. d., Novo mesto za donaciji. https://t.co/KpWF7IMmhJ

Nagrada ITF-u v San Diegu

10.07.2003

Mednarodna ustanova – Fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je konec preteklega tedna v San Diegu, Kaliforniji, prejela prestižno mednarodno nagrado za izredne dosežke na podro?ju geoinformacijske tehnologije. Nagrade letno podeljuje ESRI – Enviromental System Research Institute iz Zdrženih držav Amerike, na svoji letni konferenci, kjer je bilo tokrat prijavljenih 100.000 uporabniških predlogov geoinformacijske tehnologije. Nagrajeni Geografski informacijski sistem (GIS), ki so ga razvili na ITF-u uporabniku preko svetovnega spleta omogo?a dostop do zemljevidov minskih polj, mest nesre?, o?iš?enega ozemlja, pregled socio-ekonomskih in varnostnih razmer ter prioritet razminiranja posameznih obmo?ij JV Evropske regije.
ITF je pri?el s pripravo omenjenega sistema na pobudo Evropske komisije, s ciljem zapolniti praznino v regionalni koordinacij organizacij, ki so vklju?ene v sistem razminiranja z minami onesnaženih obmo?ij na podro?ju JV Evrope. Vsaka država je imela namre? svoj pristop reševanju problematike razminiranja zato izmenjava podatkov, informacij in izkušenj prakti?no ni bila mogo?a. Omenjeni sistem pa s svojim natan?nim pregledom omogo?a regijsko na?rtovanje in spremljanje vseh aktivnosti povezanih z razminiranjem. Namenjen ni le institucijam in organicacijam, ki svoje delo vsakodnevno izvajajo na terenu temve? tudi tistim, ki tovrstne aktivnosti podpirajo finan?no, saj zagotavlja ve?jo transparentnost delovanja na podro?ju razminiranja za vse dosedanje in bodo?e potencialne donatorje. 
Geografski informacijski sistem v ITF-u razvijajo in izgrajujejo že dobra tri leta s pomo?jo donatorjev (Europska unija in Združene države Amerike) ter številnih strokovnjakov vklju?enih v projekt. "Projekt ima številne odprte možnosti nadgrajevanja, zato mu ni videti konca. Ko izpolnimo en zastavljen cilj se v istem trenutku prikažejo novi, ki že vzpostavljenemu sistemu dajejo dodatne vrednosti," je o projektu povedal njegov vodja, Borut Jagarinec. O uspešnosti tovrstnega regionalnega pristopa k problematiki pri?a tudi dejstvo, da se bo v skladu z že podpisanim sporazumom, projekt nadaljeval pod okriljem South Eastern Europe Mine Action Coordination Counsil (SEEMAC). Že danes pa ima pomembno mesto tudi v podpori programu Pakta stabilnosti jugovzhodne Evrope.