Press
@ITF_fund: ITF's Cluster Munitions Clearance Project in Sjenica, #Serbia, is closed and the area is returned to the local comm… https://t.co/ax5QXWbB8I
@ITF_fund: ITF work in Albania w/ @ALB_AID @StateDeptPM include vocational training and reintegration of ERW/UXO victims to en… https://t.co/3tC2812QqV
@ITF_fund: ITF visited Jube Sukth project site in #Albania, where hotspots clearance continues in cooperation w/ @NPAdisarm an… https://t.co/dMhrQQLObP
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!

Nagrada ITF-u v San Diegu

10.07.2003

Mednarodna ustanova – Fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je konec preteklega tedna v San Diegu, Kaliforniji, prejela prestižno mednarodno nagrado za izredne dosežke na podro?ju geoinformacijske tehnologije. Nagrade letno podeljuje ESRI – Enviromental System Research Institute iz Zdrženih držav Amerike, na svoji letni konferenci, kjer je bilo tokrat prijavljenih 100.000 uporabniških predlogov geoinformacijske tehnologije. Nagrajeni Geografski informacijski sistem (GIS), ki so ga razvili na ITF-u uporabniku preko svetovnega spleta omogo?a dostop do zemljevidov minskih polj, mest nesre?, o?iš?enega ozemlja, pregled socio-ekonomskih in varnostnih razmer ter prioritet razminiranja posameznih obmo?ij JV Evropske regije.
ITF je pri?el s pripravo omenjenega sistema na pobudo Evropske komisije, s ciljem zapolniti praznino v regionalni koordinacij organizacij, ki so vklju?ene v sistem razminiranja z minami onesnaženih obmo?ij na podro?ju JV Evrope. Vsaka država je imela namre? svoj pristop reševanju problematike razminiranja zato izmenjava podatkov, informacij in izkušenj prakti?no ni bila mogo?a. Omenjeni sistem pa s svojim natan?nim pregledom omogo?a regijsko na?rtovanje in spremljanje vseh aktivnosti povezanih z razminiranjem. Namenjen ni le institucijam in organicacijam, ki svoje delo vsakodnevno izvajajo na terenu temve? tudi tistim, ki tovrstne aktivnosti podpirajo finan?no, saj zagotavlja ve?jo transparentnost delovanja na podro?ju razminiranja za vse dosedanje in bodo?e potencialne donatorje. 
Geografski informacijski sistem v ITF-u razvijajo in izgrajujejo že dobra tri leta s pomo?jo donatorjev (Europska unija in Združene države Amerike) ter številnih strokovnjakov vklju?enih v projekt. "Projekt ima številne odprte možnosti nadgrajevanja, zato mu ni videti konca. Ko izpolnimo en zastavljen cilj se v istem trenutku prikažejo novi, ki že vzpostavljenemu sistemu dajejo dodatne vrednosti," je o projektu povedal njegov vodja, Borut Jagarinec. O uspešnosti tovrstnega regionalnega pristopa k problematiki pri?a tudi dejstvo, da se bo v skladu z že podpisanim sporazumom, projekt nadaljeval pod okriljem South Eastern Europe Mine Action Coordination Counsil (SEEMAC). Že danes pa ima pomembno mesto tudi v podpori programu Pakta stabilnosti jugovzhodne Evrope.