Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Letovanje otrok - žrtev min na Debelem Rtiču

07.05.2004

Podpora ZDA programom pomo?i žrtvam min Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min se nadaljuje

LETOVANJE OTROK - ŽRTEV MIN NA DEBELEM RTI?U

Sredstva v višini 30.000 USD so namenjena letovanju otrok iz Bosne in Hercegovine, ki poteka pravkar, ter iz Albanije in Makedonije, ki bo jeseni.

(Ig, 07.05.2004) Te dni v Mladinskem zdraviliš?u in letoviš?u Debeli rti? poteka letovanje otrok žrtev min iz Bosne in Hercegovine, ki ga s pomo?jo donacije Združenih držav Amerike v višini 30.000 ameriških dolarjev ter v sodelovanju z Rde?im križem Republike Slovenije organizira Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF). V okviru te donacije bo jeseni izvedeno še eno letovanje otrok - žrtev min iz Albanije in Makedonije. Otroke so danes obiskali ameriški veleposlanik v Sloveniji Johnny Young, v.d. direktorja ITF-a Jernej Cimperšek ter predstavnika Rde?ega križa Slovenije - predsednik Janez Remškar in generalni sekretar Sre?ko Zajc.

 

Tokratnega letovanja, ki poteka med 3. in 10. majem, se udeležuje 6 otrok s spremljevalci. Vsi prihajajo iz Bosne in Hercegovine, ki ostaja minsko najbolj onesnažena država v regiji JV Evrope. Medicinsko in strokovno pomo? jim poleg  predstavnikov Mladinskega zdraviliš?a in letoviš?a Debeli rti? nudi tudi Inštitut za rehabilitacijo Republike Slovenije, ki za ITF izvaja program rehabilitacije žrtev min s celotne regije JV Evrope. To je že peto tovrstno letovanje na Debelem rti?u od leta 1999, organizirano s pomo?jo donacije Združenih držav Amerike. Tudi sicer je ta država ITF-ov najve?ji donator in je do sedaj za programe fundacije prispevala že ve? kot 72 milijonov ameriških dolarjev. ZDA so svoje donacije namenile predvsem za razminiranje v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem ter v Srbiji in ?rni gori (vklju?no s Kosovom), v Albaniji ter v Makedoniji. S precejšnim delom sredstev pa so bili financirani tudi programi pomo?i žrtvam min iz celotne regije JVE.

 

Programi pomo?i žrtvam min so podro?je, ki je zaznamovano s pomanjkanjem zanimanja donatorjev. Kljub temu pa je ITF-u v Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije in rehabilitacijskih centrih v Bosni in Hercegovini z zbranimi sredstvi uspelo rehabilitirati 832 žrtvam min in neeksplodiranih ubojnih sredstev iz regije JV Evrope. Fundacija je od ustanovitve leta 1998 zbrala že ve? kot 148 milijonov ameriških dolarjev donacij, od tega samo v letošnjem letu 19,2 milijona. Za posebej uspešnega pa se je izkazal sistem podvajanja donacij s strani ZDA, ki je bil eden izmed razlogov, da se je ITF iz »poskusnega projekta« razvil v glavnega akterja na podro?ju razminiranja v regiji JV Evrope.

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.