Press
@ITF_fund: ITF's Cluster Munitions Clearance Project in Sjenica, #Serbia, is closed and the area is returned to the local comm… https://t.co/ax5QXWbB8I
@ITF_fund: ITF work in Albania w/ @ALB_AID @StateDeptPM include vocational training and reintegration of ERW/UXO victims to en… https://t.co/3tC2812QqV
@ITF_fund: ITF visited Jube Sukth project site in #Albania, where hotspots clearance continues in cooperation w/ @NPAdisarm an… https://t.co/dMhrQQLObP
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!

ITF praznuje 5. obletnico delovanja

07.03.2003

Mednarodna ustanova – fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) te dni praznuje peto obletnico svojega delovanja. Potem, ko jo je marca 1998 ustanovila slovenska vlada z namenom odpraviti problem protipehotnih min ter nuditi fizi?no in socialno-ekonomsko rehabilitacijo žrtvam min v Bosni in Hercegovini, se je v petih letih s svojim delovanjem uspešno pozicionirala na svetovnem zemljevidu humanitarnih organizacij, ki so aktivne v celotni regiji JV Evrope. Danes tako deluje v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji ter Srbiji in ?rni gori. Obletnico prvih petih let delovanja bodo na Igu obeležili delovno s številnim mednarodnimi strokovnimi in delovnimi sre?anji ter z razširjeno slavnostno sejo Svetovalnega odbora ITF-a.

Od ustanovitve so v fundaciji za svoje delo zbrali ve? kot 105,9 milijonov ameriških dolarjev donacij od štiriindvajsetih držav, Evropske unije, triintridesetih organizacij ter ve? kot 100 posameznikov. Najve?ji donatorji ITF so Združene države Amerike, Norveška, Evropska Unija, Kanada, Hrvaška, Nem?ija, Švica ter Slovenija. Dale? najve? sredstev je bilo namenjenih razminiranju in pomo?i žrtvam min, del pa tudi osveš?anju o nevarnosti min ter strokovnemu izobraževanju. ITF je od leta 1998 s temi sredstvi o?istil ve? kot 34,4 milijona kvadratnih metrov minsko onesnaženega ozemlja in odstranil 16.529 min in 15.611 neeksplodiranih ubojnih sredstev. Hkrati sta bili na Inštitutu RS za rehabilitacijo rehabilitiranih 600 žrtev min ter 127 žrtev min v razli?nih inštitucijah v Bosni in Hercegovini.

ITF pri svojem delovanju tesno sodeluje tako z donatorji kot z odgovornimi državnimi ustanovami in centri za razminiranje posameznih minsko onesnaženih držav. Tak na?in dela mu omogo?a, da so sredstva porabljena v dobrobit lokalne skupnosti države prejemnice in njenega nadaljnjega razvoja. Velik poudarek daje ITF tudi razli?nim usposabljanjem s podro?ja protiminskega delovanja, kajti le tako bodo lahko za?ele minsko onesnažene države JV Evrope same reševati problematiko min.

Pri?etek 5. obletnice so obeležili z razrezom torte, ki se ga je udeležilo ve? kot 50 donatorjev in prijateljev ITF-a. Ob tej priložnosti se je direktor ITF-a mag. Jernej Cimperšek zahvalil vsem, ki so povezani z delovanjem ITF-a in dejal: »Zelo veliko je bilo storjenega v preteklih petih letih. Projekt ITF je vzor?ni primer uspešnega delovanja tako Slovenije kot njenih strokovnjakov v okviru mednarodnih humanitarnih prizadevanj. Pred nami je še ogromno dela. Optimisti?no zremo v prihodnost, s ?imer nas navdajajo tudi zadnji obiski na Evropski komisiji in v ZDA, ki kažejo na to, da imajo humanitarne dejavnosti z jasnim ciljem širšo mednarodno podporo.«