Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

ITF pomaga pri lociranju neeksplodiranih bomb na področju Zvezne republike Jugoslavije

08.04.2002
 
V organizaciji Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) se je te dni v Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ) mudila skupina strokovnjakov za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS). Naloga delovne skupine ITF-a je bila strokovna pomo? ZRJ pri lociranju neeksplodiranih bomb. Uspešno zaklju?ena naloga pa pomeni šele prvi korak k širšemu sodelovanju. Naslednja faza namre? predvideva dokon?no izdelavo projektov za na?rtno uni?enje teh bomb. Poleg tega pa bo ITF v letu 2002 pomagal ZRJ tudi pri samem odstranjevanju kasetnih bomb in min ter opremil in usposobil jugoslovanske ekipe za samostojno razminiranje in odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

 

?eprav je od konfliktov minilo že precej ?asa, predstavljajo ostanki neeksplodiranih kasetnih bomb in artilerije ter neeksplodirane velike zra?ne bombe, ostanki zra?nih napadov NATA pomladi 1999, za to državo še vedno veliko težavo. Lego bombe, njeno velikost ter pogoje za njeno odstranitev in deaktivacijo je namre? mogo?e dolo?iti le s pomo?jo sodobne tehnike, oteževalna okoliš?ina pa je tudi dejstvo, da so z minami in neeksplodiranimi sredstvi onesnažena obmo?ja sredi naselij: v centru Beograda, na Batajnici, na Zvezdari in na Avali. Da gre za težavno delo in zapleten postopek pri?a primer bombe, locirane na podro?ju Avale, ki se nahaja na globini 17 metrov in tehta preko 500 kilogramov.

Predstavniki ITF-a so se pod vodstvom namestnika direktorja Gorana Ga?nika med obiskom sestali z visokimi predstavniki jugoslovanske vojske, predstavniki ministrstva za obrambo, policije in jugoslovanskega centra za razminiranje, ki so aktivnosti ITF-a ocenili kot zelo uspešne. ZRJ vse pregledane lokacije uvrš?a na seznam visokih prioritet in v ITF-u menijo, da imajo dobre temelje za sodelovanje v prihodnosti ter pri?akujejo, da bo projekt širitve delovanja potekal nemoteno.