Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

Imenovan novi direktor ITF

24.11.2009

Ljubljana, 24. novembra 2009 – Upravni odbor Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min je na svoji 38. redni seji odlo?il, da se gospod Dorijan Marši? imenuje za novega direktorja ITF. Gospod Marši? bo nastopil z delom v ITF s 1.1.2010.

Naloge direktorja ITF vklju?ujejo vodenje ustanove v skladu s smernicami Upravnega odbora, organiziranje in vodenje delovnega procesa, zastopanje in predstavljanje ITF, vodenje finan?nega poslovanja v skladu s sprejetim finan?nim na?rtom in druge naloge, dolo?ene s Statutom ITF. Direktor za svoje delo odgovarja Upravnemu odboru.

ITF (www.itf-fund.si) je humanitarna neprofitna organizacija, ki jo je leta 1998 ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom o?iš?enja minsko onesnaženih obmo?ij v Bosni in Hercegovini. Od tedaj je ITF v skladu z željami donatorjev in podporo slovenske strani svoje delovanje razširil še na druge države v regiji in izven nje, ter na povezana podro?ja, kot so rehabilitacija žrtev min, usposabljanje za razminiranje, ?iš?enje kasetnega streliva in eksplozivnih ostankov vojne, uni?evanje zalog konvencionalnega streliva itd. S pomo?jo ITF je bilo doslej o?iš?eno že skoraj 100 milijonov kvadratnih metrov minsko onesnaženih površin v Jugovzhodni Evropi in okoli 2 milijona kvadratnih metrov površin v Zakavkazju.