Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

Četrta donacija Francije

13.06.2002

?etrta donacija Francije Mednarodni ustanovi-fundaciji za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF)

 

Donacija Francije namenjena izobraževanju strokovnjakov na podro?ju ortopedije

Francoska vlada je ITF-u za programe razminiranja in pomo?i žrtvam min do sedaj donirala že ve? kot 250.000 evrov

 

(Ljubljana, 13. junij 2002)

Francoska vlada, ki jo v Sloveniji zastopa francoski veleposlanik Olivier de La Baume, in Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) sta na francoskem veleposlaništvu s podpisom Memoranduma o razumevanju ponovno potrdili odli?no sodelovanje. V skladu s sporazumom bo namre? Francija delovanje ITF-a podprla z novo donacijo, ki bo tokrat namenjena izobraževanju mladih strokovnjakov na podro?ju ortopedije. Gre za že ?etrto donacijo Francije v podporo programov razminiranja in pomo?i žrtvam min, ki ga izvaja omenjena ustanova. Francoska vlada je ITF-u tako do danes že donirala sredstva v skupni vrednosti ve? kot 250.000 evrov.

Najnovejša donacija Francije v višini dodatnih 45.000 evrov je to pot namenjena za financiranje študija ortopedske tehnike na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani za kandidate iz regije JV Evrope. S francosko donacijo in sredstvi iz ameriškega mehanizma podvajanja bo omogo?eno šolanje trem študentom, od katerih bosta predvidoma dva iz Bosne in Hercegovine in eden iz Makedonije. Visoka šola za zdravstvo je s tem, ko je omogo?ila šolanje študentom, ki doma za obiskovanje tega programa nimajo možnosti, pomembno pomagala državam v omenjeni regiji, ki se že nekaj ?asa sre?ujejo s pomanjkanjem strokovnjakov profila diplomiranih ortopedskih tehnikov.

Pomo? žrtvam min je pomembna dejavnost ITF-a, za katero je do sedaj ustanova namenila približno šest odstotkov od vseh zbranih sredstev in prav šolanje doma?ih strokovnjakov je poleg izgradnje infrastrukture izrednega pomena. Izšolani strokovnjaki svoje znanje pridobljeno na tovrstnih izobraževanjih ne le s pridom uporabljajo, temve? ga hkrati prenašajo tudi v svojo državo.