Press
@ITF_fund: Republiki #Sloveniji želimo vse najboljše ob 26. obletnici osamosvojitve in čestitamo vsem državljanom ob dnevu drž… https://t.co/PEYg8NX0fl
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx

Četrta donacija Francije

13.06.2002

?etrta donacija Francije Mednarodni ustanovi-fundaciji za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF)

 

Donacija Francije namenjena izobraževanju strokovnjakov na podro?ju ortopedije

Francoska vlada je ITF-u za programe razminiranja in pomo?i žrtvam min do sedaj donirala že ve? kot 250.000 evrov

 

(Ljubljana, 13. junij 2002)

Francoska vlada, ki jo v Sloveniji zastopa francoski veleposlanik Olivier de La Baume, in Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) sta na francoskem veleposlaništvu s podpisom Memoranduma o razumevanju ponovno potrdili odli?no sodelovanje. V skladu s sporazumom bo namre? Francija delovanje ITF-a podprla z novo donacijo, ki bo tokrat namenjena izobraževanju mladih strokovnjakov na podro?ju ortopedije. Gre za že ?etrto donacijo Francije v podporo programov razminiranja in pomo?i žrtvam min, ki ga izvaja omenjena ustanova. Francoska vlada je ITF-u tako do danes že donirala sredstva v skupni vrednosti ve? kot 250.000 evrov.

Najnovejša donacija Francije v višini dodatnih 45.000 evrov je to pot namenjena za financiranje študija ortopedske tehnike na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani za kandidate iz regije JV Evrope. S francosko donacijo in sredstvi iz ameriškega mehanizma podvajanja bo omogo?eno šolanje trem študentom, od katerih bosta predvidoma dva iz Bosne in Hercegovine in eden iz Makedonije. Visoka šola za zdravstvo je s tem, ko je omogo?ila šolanje študentom, ki doma za obiskovanje tega programa nimajo možnosti, pomembno pomagala državam v omenjeni regiji, ki se že nekaj ?asa sre?ujejo s pomanjkanjem strokovnjakov profila diplomiranih ortopedskih tehnikov.

Pomo? žrtvam min je pomembna dejavnost ITF-a, za katero je do sedaj ustanova namenila približno šest odstotkov od vseh zbranih sredstev in prav šolanje doma?ih strokovnjakov je poleg izgradnje infrastrukture izrednega pomena. Izšolani strokovnjaki svoje znanje pridobljeno na tovrstnih izobraževanjih ne le s pridom uporabljajo, temve? ga hkrati prenašajo tudi v svojo državo.